Takime të ofrojnë miqësi dhe integrimin në nivel individual

Sapo themeluar, ju shpesh keni mundësi për të bashkëvepruar me dikë të ndryshme sfond dhe kulturës

Ardhurve shpesh duan të kenë një suedeze mik për të mësuar gjuhën suedeze dhe për të kuptuar shoqata suedeze. Sapo themeluar, ju shpesh keni mundësi për të bashkëvepruar me dikë nga një sfond të ndryshme dhe të kulturës

About